Sexting

Vtip se sexuální tématikou může zničit život

Sexting znamená používání mobilního zařízení nebo počítače k posílání či příjmu choulostivých obrázků, videí či textových zpráv, jejichž hlavní postavou je obvykle odesílatel.
Většina náctiletých prohlašuje, že to dělá pro zábavu, ale řada dívek připouští, že tak činí pod nátlakem svých partnerů.

Důsledky takového konání mohou být skutečně závažné. Některým mladistvým to může zničit pověst, jiným to může přivodit trable se zákonem a další mohou na své fotografie či videa bezděčně narazit na webových stránkách pro dospělé. Čím dál více zemí se s tímto problematickým trendem snaží bojovat a sexting postihuje. Za opakovaná provinění mnohdy hrozí vyšší tresty.

Vysvětlete dětem, jaká nebezpečí a důsledky se pojí s posíláním erotických a vyzývavých obrázků, ať později nemusí litovat svých činů. Určete dětem pravidla a jejich nedodržování trestejte – třeba zabavením mobilních telefonů, zablokováním funkcí nebo snížením limitů pro volání a data.

  • Dívky posílají více choulostivých zpráv než chlapci     
  • Téměř 20 % středoškolských studentů mezi 14 a 18 lety někdy někomu poslalo choulostivou zprávu.
  • 15 % náctiletých někdy někomu neznámému poslalo choulostivou fotografii.